Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden Het Gymhuys

- Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u en Het Gymhuys.
- Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden.
- Afspraken welke niet of te laat worden geannuleerd/verzet zullen in rekening gebracht worden.
- Betaling voor onze diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn zullen nogmaals factureren met een termijn van veertien dagen. Na wederom het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat Het Gymhuys vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen.
- Naast de facturatie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
- Alle met de incasso voor gefactureerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van u.
- Indien Het Gymhuys zich voor het betaalbaarstellen van facturatie wegens door ons geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.

Verzekeringsinformatie fysiotherapie:

- Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering (mits u een aanvullende verzekering heeft afgesloten). Uw wettelijke eigen risico wordt hiermee niet aangesproken. Kijk voor de specifieke voorwaarden en vergoedingen in uw polis.
- Fysiotherapie bij een chronische indicatie (het wettelijke overzicht volgens de lijst Borst) wordt vanaf de 21ste behandeling vergoed uit de basis verzekering.
- Fysiotherapie voor patiƫnten onder de 18 jaar worden de eerste 18 behandelingen uit de basisverzekering vergoed.
- Indien u niet aanvullend bent verzekerd krijgt u van Het Gymhuys een rekening die u zelf dient te betalen.