Klachtenregeling Het Gymhuys

Wanneer u onverhoopt klachten heeft over onze medewerkers, de behandelingen of andere aspecten van onze dienstverlening, dan horen wij dit graag van u.

Onderstaand kunt u het klachtenformulier invullen. Wij zullen altijd proberen uw klacht, conform ons klachtenreglement, naar tevredenheid op te lossen.
In het geval dat wij er samen niet uitkomen, dan verwijzen wij u graag door naar de consumentensite van onze beroepsvereniging KNGF (www.defysiotherapeut.com). Hier vindt u informatie over wat u met een klacht over onze praktijk kunt doen.